top of page

גל בטוח הנדסה בע"מ - מדידות קרינה ומיגון, ייעוץ ל EMC,הגנות ברקים,ניחות כלובי פרדיי ואיכון טלפונים.

תקן איזו - גל בטוח ייעוץ, תיכנון, מיגון אלקטרומגנטי ובדיקות קרינה
iso 9001 | ייעוץ, תיכנון, מיגון אלקטרומגנטי ובדיקות קרינה

חברת גל בטוח הינה חברה של מהנדסים הנדסאים ופיזיקאים מומחים לנושא קרינה הנותנת שירותי יעוץ ובדיקה בנושא RFI מיגון ברקים תכנון RF ואיכון הפרעות לאתרי תקשורת לכל חברות הסלולר בישראל, חברות הזנק, מוסדות, משהב"ט, תקני רכבת קלה וחשמול רכבת, חברת חשמל, משרדי ממשלה ועוד .

בבדיקות מבוצעת סקירה יסודית של אזור המגורים לאיתור מקורות קרינה.

איכון שידורים סלולרים ומתן חוות דעת משפטית 

בבדיקת הקרינה מבוצעת סקירה מקיפה של סביבת המגורים לאיתור מקורות סיכון קיימים. 

בבחינת הכדאיות לביצוע בדיקות קרינה ושדות אלקטרו מגנטים נהוג לבחון את ההיבט הבריאותי.

במפעלים ומוסדות מבוצע זיהוי של כל מקורות אפשריים לקרינה לכל סוג ציוד מבוצעת בדיקת קרינה מקיפה שמותאמת לתצורת הפעולה של הציוד.

בדיקת קרינה ביתית חייבת לכלול בדיקת קרינה של כל מוצרי חשמל הביתיים יש חשיבות לבדוק גם מוצרי הספק גבוה וגם מוצרי הספק נמוך

בכל תכנון של מערכת חשמל בבית חדש ובשיפוץ של מערכת חשמל בבית קיים מומלץ לקבל יעוץ בטיחות קרינה כדי למנוע חשיפה לקרינה מסוכנת.

קרינה בתדרי החשמל חודרת בקלות קירות אבן ובטון קירות זכוכית וקירות גבס ולכן קיימת חשיבות בבדיקה זו לסריקת כל החדרים וקירות מתחם כדי לזהות גם חדירת קרינה מחוץ לדירה.

ההודעה נשלחה בהצלחה

אנחנו במרחק שיחת טלפון ממך...

 

03-6347015

bottom of page